Pager

Több szerző: Hoffgreff-énekeskönyv
MAS HISTORIA AZ NABVGODONOZOR KIRALYrol, es az negy f birodalmokrol, Daniel Propheta iraſabol énekbe ßerzetet, vgyan azon notara. HArom réßre azert ez vilag oßtatec, az elſ idben nem ſoc dolgoc lnec, de minden allatoc ackor kezdetenec, Iſten ßemellyere Adam teremtetec. Irigy rdg miat Adam meg chalatec, az emberi nemzet ott mind karhoßtatec, de az vriſtentl meg vigaßtaltatec, mert az el iuend Chriſtus igirtetec. Sʒerny kegyetlenſeg az vtan tamada, ondoc paraznaſsag az vtan tamada, azert a viz ezen reyaioc arrada, chac nyolczad magaual Noe meg marada. (...)