Kedves Látogató!

Ezen az oldalon egy 103 szöveg(részlet)ből álló szöveggyűjtemény található. A szövegek a magyar nyelvű könyvnyomtatás első fél évszázadát (1527–1576) reprezentálják.
A gyűjtemény első változata 2001–2005 között készült el. A manuális szövegbevitel eredményeképpen egy közel 240 000 szavas (mintegy 1 200 000 n terjedelmű) ún. plain text korpusz jött létre, amely txt kiterjesztésű, egyszerű szövegfájlokból állt.*
2008–2010 között készült el a fájlok TEI-XML változata. A kódolás során elsőként minden fájl TEI-fejlécet kapott, majd a szövegtörzs és az ívjelzések megjelölése következett.
A kódolási munkálatok folyamatosan zajlanak, a cél egy nyelvi annotációt tartalmazó (morfológiailag és mondattanilag elemzett) korpusz létrehozása.

Bővült a korpusz

Örömmel jelenhetjük, hogy a korpusz szövegei az elmúlt időszakban jelentősebben bővültek. 31 nyomtatvány mintáihoz több mint 100 oldalnyi szöveget adtunk hozzá.

Megújult a korpusz honlapja

A mai naptól elérhető a korpusz új honlapja az interneten. Csak magyar változat van, nem működik még a regisztráció és a keresés sem, csak megtekinthetők a szövegek.
A regisztráció megnyitása után azonban lehetőség lesz hozzászólások elhelyezésére, eszmecserére a korpusszal, valamint egy-egy szöveggel kapcsolatban is.

Andron Scriptor Web font

A MUFI bizottságának egyik tagja, Andreas Stötzner hozzájárult, hogy az Andron Scriptor Web nevű MUFI 3.0-kompatibilis fontját használjuk az oldalon.

Kalcsó Gyula előadása

Kalcsó Gyula a Szegedi Tudományegyetemen Lehetett-e Sylvester János egy bécsi nyomtatványtöredék magyarra fordítója? címmel előadást tartott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. c. konferencián.
A kutatás eredményei teljes mértékben az antikvakorpusznak köszönhetők.

Konferencia az ELTE-n

Kalcsó Gyula az ELTE BTK-n rendezett Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet c. konferencián a korpuszépítésről előadást tartott.
Ezzel egyidőben indult útjára a korpusz honlapja, rajta az első változattal.

Doktori védés

Kalcsó Gyula az ELTE Bölcsészettudományi Karán summa cum laude minősítéssel megvédte A névszóinflexió nyelvi változói a magyar nyelvű könyvnyomtatás első fél századában c.
PhD-értekezését, amelynek alapjául az antikvakorpusz plain text változata szolgált.

Konferencia Szegeden

Kalcsó Gyula a Szegedi Tudományegyetemen A digitális korpuszon alapuló nyelvtörténeti vizsgálatok korlátai címmel előadást tartott a A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. c. konferencián.

Tartalom átvétel