Doktori védés

Kalcsó Gyula az ELTE Bölcsészettudományi Karán summa cum laude minősítéssel megvédte A névszóinflexió nyelvi változói a magyar nyelvű könyvnyomtatás első fél századában c.
PhD-értekezését, amelynek alapjául az antikvakorpusz plain text változata szolgált.