Dear Visitor!

This site contains a collection of 103 texts. They represent the first half century (1527–1576) of Hungarian typography.
The first version of the collection was made between 2001 and 2005. The texts were typed in manually. A 240 000 words' (more than 1 200 000 characters) plain text corpus (stored in TXT-files) was compiled in this manner.*
TEI-XML version of the files were made between 2008–2010. First a TEI header was added to every file, after that, the bodies and sheets of the pages were marked up.
The encoding of the files is in progress, our aim is to build a morphologically and syntactically annotated corpus.

Bővült a korpusz

Örömmel jelenhetjük, hogy a korpusz szövegei az elmúlt időszakban jelentősebben bővültek. 31 nyomtatvány mintáihoz több mint 100 oldalnyi szöveget adtunk hozzá.

Megújult a korpusz honlapja

A mai naptól elérhető a korpusz új honlapja az interneten. Csak magyar változat van, nem működik még a regisztráció és a keresés sem, csak megtekinthetők a szövegek.
A regisztráció megnyitása után azonban lehetőség lesz hozzászólások elhelyezésére, eszmecserére a korpusszal, valamint egy-egy szöveggel kapcsolatban is.

Andron Scriptor Web font

A MUFI bizottságának egyik tagja, Andreas Stötzner hozzájárult, hogy az Andron Scriptor Web nevű MUFI 3.0-kompatibilis fontját használjuk az oldalon.

Kalcsó Gyula előadása

Kalcsó Gyula a Szegedi Tudományegyetemen Lehetett-e Sylvester János egy bécsi nyomtatványtöredék magyarra fordítója? címmel előadást tartott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. c. konferencián.
A kutatás eredményei teljes mértékben az antikvakorpusznak köszönhetők.

Konferencia az ELTE-n

Kalcsó Gyula az ELTE BTK-n rendezett Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet c. konferencián a korpuszépítésről előadást tartott.
Ezzel egyidőben indult útjára a korpusz honlapja, rajta az első változattal.

Doktori védés

Kalcsó Gyula az ELTE Bölcsészettudományi Karán summa cum laude minősítéssel megvédte A névszóinflexió nyelvi változói a magyar nyelvű könyvnyomtatás első fél századában c.
PhD-értekezését, amelynek alapjául az antikvakorpusz plain text változata szolgált.

Konferencia Szegeden

Kalcsó Gyula a Szegedi Tudományegyetemen A digitális korpuszon alapuló nyelvtörténeti vizsgálatok korlátai címmel előadást tartott a A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. c. konferencián.

Syndicate content